Een platform bieden voor jouw samenwerking

Wat is dat nou precies, samenwerken? We kennen het allemaal: om onze doelen te kunnen bereiken zijn we van veel mensen en partijen afhankelijk. Onze doelen houden niet op bij de grenzen van de eigen organisatie. Het verbinden van alle partijen is vaak een hele uitdaging. Dit zien we onder meer in de zorg, circulaire economie, en logistieke- en veiligheidsketens.

Hoe tackel je problemen waar niet één partij van is?
Waardevol Verbinden biedt een aanpak voor het ´tussen en over de muren´ organiseren van deze samenwerking. Wij verbinden praktijkexperts, managers en bestuurders van de betrokken partijen zodat er een nieuw gemeenschappelijk perspectief ontstaat. Dit levert altijd verrassende inzichten op waarmee je samen echt verder komt. Meer resultaat en meer plezier.

Meer resultaat in je keten en netwerk door:

  • Gezamenlijke regie over de gehele keten
  • Gezamenlijke sturing op klanttevredenheid
  • Gezamenlijk continu verbeteren
Hoe je waardevol verbindt

DE ZORG

Ben jij een verbinder in het sociale domein?

Jij weet welke vraagstukken er spelen rondom jeugdzorg, ouderen of daklozen. Of het nu gaat om het terugdringen van wachtlijsten, verminderen van regeldruk of het griphouden op de samenwerking met verschillende partijen. Innoveren binnen het sociale domein is een hele uitdaging.

Hoe we dit doen

Ben jij een verbinder in de Circulaire Economie?

Jij weet welke vraagstukken er spelen om CE-pilots op te schalen, bestaande blokkerende wetgeving bespreekbaar te maken of slim een LCA te vertalen naar de operatie. Of het nu gaat om invulling te geven aan een concrete R-ladder of het organiseren van retourstromen, je weet dat CE als single actor niet van de grond kan komen. Daar heb je anderen voor nodig. De juiste partijen mobiliseren om te innoveren is een hele uitdaging.

Hoe we dit doen

CIRCULAIRE
ECONOMIE

CULTUUR

Ben jij een verbinder in de Culturele sector?

Jij weet welke vraagstukken er spelen deze tijd. Of het nu gaat om het teruggelopen aantal bezoekers in musea, financiering voor nieuwe projecten of het organiseren van festivals. De hele sector heeft het zwaar en in je eentje breng je geen beweging in deze situatie. Welke wegen kan je samen met anderen onderzoeken om de rol van de cultuursector op een andere manier in te vullen. Samen leren, doen en delen zorgt ervoor dat de culturele sector haar verbindende rol in deze veranderende maatschappij weer inneemt.

Hoe we dit doen

Ben jij een verbinder in het veiligheidsdomein?

Jij weet welke vraagstukken er spelen rondom duurzame inzetbaarheid, vredes-bedrijfsvoering en de veiligheidsregio’s. Of het nu gaat om het vullen van missies, gezamenlijke oefeningen voor rampen of terrorismebestrijding. Eén kenmerk is dat je de vraagstukken niet alleen kan oplossen, daar heb je anderen voor nodig. De juist partijen mobiliseren om te innoveren is een hele uitdaging

Hoe we dit doen

VEILIGHEID

WIE ZIJN WIJ?

Wij vonden elkaar in een zelfde fascinatie: Ons leven, werken en leren draait om samenwerken. Vaak in heel lange ketens van bedrijven en organisaties. Als schakeltje in die ketens zijn we afhankelijk van elkaar. Dat gaat niet altijd goed.

Waardelekken veranderen in waardevolle verbindingen: het is de sleutel naar een samenleving die economisch, ecologisch en daarmee uiteindelijk vooral ook moreel houdbaar is. Daaraan bij te dragen, zien wij als onze missie

WIJ ALS VERBINDERS