VOOR WIE
WERKEN WIJ?

Wij werken voor verbinders, mensen die over de muren kijken om oplossingen te vinden voor de knelpunten in hun werk. Uit eigen ervaring weten we hoe lastig het soms is om de status quo te doorbreken. Dit vraagt lef en doorzettingsvermogen. Wij hebben geleerd dat weerbarstige problemen vragen om nieuwe verbindingen, tussen mensen, afdelingen en organisaties. Dat moeten ‘waardevolle verbindingen’ zijn, verbindingen die telkens voor alle betrokkenen een ‘plus’ opleveren.

Ons uitgangspunt is dat iedereen een samenwerking kan mobiliseren, ongeacht jouw plek in de organisatie of de complexiteit van jouw vraagstuk. Wij begeleiden, met een wetenschappelijk gefundeerde methode, praktijk experts, managers en bestuurders bij het leggen van deze verbindingen waardoor je makkelijker gezamenlijke doelen realiseert.

PRAKTIJK EXPERTS

Je staat midden in de dagelijkse operatie. Samen met anderen vorm je een keten. Je bent afhankelijk van elkaar. Samenwerken: het klinkt simpel, maar soms gaat het stroef vooral als het gaat om collega’s van andere organisaties. Samen kun je meer kwaliteit leveren, maar onduidelijke spelregels maken dat je onzeker bent over hoe je met elkaar kunt omgaan. Wat verwacht jij van de ander en wat verwacht die ander van jou? En hoe kijkt je leidinggevende er tegen aan?

MANAGERS

Het managen van de dagelijkse operatie binnen je eigen organisatie vraagt veel. Maar je moet samenwerken met andere organisaties in de keten. Te vaak is helemaal niet duidelijk wie eigenlijk waarvoor verantwoordelijk is. Opeens moet je weer inspringen voor iets waarvan je dacht dat anderen het zouden oppakken. Hoe breng je de juiste mensen bij elkaar om knelpunten in de operatie op te lossen en hoe ver gaat jouw bewegingsruimte en invloed? Hoe motiveer je je eigen mensen en welke ruimte en steun krijg je vanuit de top van jouw organisatie

BESTUURDERS

Je bent eindverantwoordelijk. Jíj staat ervoor dat je organisatie levert. Maar je realiseert je dat je onderdeel bent van een keten. Of jij je doelen haalt hangt niet alleen af van je eigen ‘club’, maar ook van het functioneren van andere ‘keten-partners’. Hoe bruikbaar is de klassieke hiërarchische sturing? Hoe faciliteer je het juiste eigenaarschap om de organisatie op een goede manier vooruit te bewegen?

HOE DOEN WE DAT?

Over onze methodiek